Analyticko-výzkumný tým

Analyticko-výzkumný tým je samostatnou expertní jednotkou organizace, zabývající se výzkumnou a analytickou činností, vyvíjenou jak pro interní potřeby organizace, tak na zakázku subjektů samosprávy, statní správy, neziskových organizací atd.


41102387 - colorado mountains vista in abstract color grading. rocky mountain.

Analyticko-výzkumný tým realizuje výzkumy drogových scén, rizikového a závislostního chování, navrhuje vhodné intervence a provádí evaluační výzkumy. Naše výzkumy mají praktický účel i charakter, analýzy v různých oblastech nabízíme subjektům ze státního sektoru, neziskovým organizacím i jednotkám samosprávy. Výzkumnou činnost směřujeme samozřejmě i dovnitř organizace, za účelem zkvalitnění a zefektivnění našich služeb. Vzhledem k rozličné povaze jevů, jimiž se zabýváme, se při našem bádání pohybujeme na pomezí několika disciplín, jako je sociologie, adiktologie, sociální práce, sociální pedagogika, zejména však sociální antropologie, a to kvůli důrazu, který klademe na terénní kvalitativní výzkum. Tato multidisciplinarita, odrážející se i na složení týmu, nám dle našeho názoru pomáhá nejen pojmout širší spektrum problematiky, kterou dokážeme podrobit výzkumu či analýze, ale rovněž i zkoumané oblasti uchopit v širším kontextu. Sběr dat provádíme především za využití různě strukturovaných rozhovorů, ohniskových diskusí (focus group) a pozorování. Při strategii sběru dat a jejich analýze/interpretaci využíváme etnografických přístupů (mapování prostředí, důraz na pobyt v terénu, na  pozorování, popis a interpretaci), inspirujeme se rovněž postupy zakotvené teorie (induktivní vznik teorie z dat sebraných v terénu) či metodologií Rapid assesment and response (rychlé a efektivní zhodnocení výskytu rizikových jevů a návrhy intervencí). Evaluační výzkumy provádíme především ve formě analýzy potřeb a podkladové analýzy. Podle potřeb využíváme expertních kapacit napříč celou organizací.

 

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?

–          Analýza drogové scény

–          Výzkum rizikového chování a návrh vhodných intervencí

–          Výzkum závislostního chování a návrh vhodných intervencí

–          Analýza potřeb cílových skupin sociálních služeb

–          Podkladová analýza pro komunitní či strategické plánování

–          Projektová, programová a strategická evaluace

–          Analýza sítě sociální služeb

–          Analýza potřebnosti sociální služby


ANALYTICKO-VÝZKUMNÝ TÝM 

Bc. Petr Pavlíček – vedoucí analytického týmu, sociální antropolog, terénní pracovník

Mgr. Barbora Konrády – absolventka sociální patologie a mediálních studií, terénní pracovnice

 

Konzultace výzkumné činnosti:

Mgr. Ing. Jiří Staníček – adiktolog, sociální pracovník, poradenský pracovník

Mgr. Blanka Kissová – sociální antropoložka

Bc. Artem Vartanyan – sociální pedagog, terénní pracovník


Dosavadní realizace výzkumné činnosti:


V případě zájmu o výzkumnou a analytickou činnost nás kontaktujte.