Slovní spojení bezstarostné mládí neplatí pro všechny. Období, ve kterém se dítě mění v dospělého člověka může být spojené s mnoha překážkami a riziky. Někdy se to všechno semele tak, že je pro mladého člověka těžké se v situaci orientovat. Nelibě může nést pubertu jednoho teenagera celá rodina.

Každou středu otevírají pracovníci organizace Laxus dveře těm, kteří od svého okolí slyší, že jsou průšviháři, sígři, lajdáci nebo záškoláci. Ti často přicházejí v doprovodu svých rodičů, kteří se chtějí situaci postavit čelem. “Na sezeních nejčastěji řešíme výchovné problémy, šikanu, agresivitu, návykové látky nebo poruchy příjmu potravy. Objevit se může jakýkoliv rizikový jev. Škála témat, se kterou pracujeme, je široká,” říká Tereza Müllerová, pracovnice Ambulantního centra.

Poradenství mohou využít mladistvé a nezletilé osoby a jejich blízcí příbuzní. Cesta do Ambulantního centra vede přes pracovníky OSPODu nebo školní psychology. “Převážnou část lidí, které máme v péči, tvoří žáci hradišťských základních škol a jejich průměrný věk je 13 let,” doplňuje Tereza Müllerová.

Pracovníci Ambulantního centra provádí jednotlivce i jeho rodinu těžkým obdobím dospívání prostřednictvím individuálního nebo skupinového poradenství. Pracovníci teenagery motivují k bezproblémovějšímu životu a stále intenzivněji spolupracují s rodiči.

Ambulantní centrum v Mnichově Hradišti je detašovaným pracovištěm Ambulantního centra Mladá Boleslav, které zřizuje organizace Laxus a je podporováno městem Mnichovo Hradiště. Zájemci o službu se mohou obrátit na pracovníky OSPOD, na školního psychologa nebo na vedoucího Ambulantního centra na telefonním čísle +420 730 516 447.