Mohlo by se zdát, že po absolvování léčby závislosti mají klienti vyhráno. Realita je jiná. V léčbě, ať ambulantní nebo pobytovou formou, se klienti soustředí zejména na porozumění svému závislému chování a na dosažení abstinence. Dále pak nastává období, ve kterém mají klienti před sebou úkol udržet abstinenci a další změny, kterých v léčbě dosáhli. Vzhledem k tomu, že se na této cestě potýkají s řešením dopadů závislosti, vznikly programy následné péče, které pomáhají klientům zvýšit své šance na pokračování života bez návykových látek nebo návykového chování a na celkově uspokojivější život.

Služby následné péče poskytuje i Ambulantním centru Laxus z.ú. v Hradci Králové. Od roku 2016 jsou součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Co obvykle jejich klienti řeší?

Většina klientů řeší problémy spojené se sociální oblastí – hledání práce, bydlení, splácení dluhů, dokončení vzdělání a podobně. „Stejně jako paní Dana, která začala využívat služeb následné péče po dokončení pobytové léčby. V původní práci dostala výpověď pro opakované pití v pracovní době. V průběhu doléčování si našla práci, která ji bavila, avšak objevovaly se problémy s častými přesčasy, kterým klientka neuměla říct ne. Naše spolupráce byla zaměřena na posílení vlastní hodnoty tak, aby si klientka uměla v životě dobře nastavit hranice,“ vypráví vedoucí centra Irena Šritrová. Stává se často, že běžná témata ze sociální sféry přecházejí do osobnější roviny. Vyřešení těchto témat brání minulé zkušenosti klientů, jejich postoje a čím dál častěji i další onemocnění v duševní oblasti, tzv. duální diagnózy.

V doléčování dále Ambulantní centrum v Hradci Králové pomáhá řešit otázky spojené se vztahy a rodinnými problémy. Jejich klienti mívají neuspokojivé vztahy nejen z důvodu plynoucích z minulých konfliktů způsobených závislým chováním, ale mají také tendenci rizikové vztahy navazovat. „Toto téma bylo stěžejní při spolupráci se slečnou Petrou, která abstinovala od pervitinu a zároveň žila ve vztahu s partnerem nadužívajícím alkohol. Pro lidi závislé, byť již nějaký čas abstinující, bývá téma opuštění vztahu, i přes náhled na jeho rizikovost a neuspokojivost, velmi obtížné. Petra našla v průběhu docházení odvahu a odstěhovala se. Ne vždy přichází tato změna včas, u některých klientů k ní směřujeme i několik let. Náročné jsou pro nás pracovníky situace, kdy jsou v těchto příbězích zaangažovány děti,“ pokračuje ve svém vyprávění Šritrová.

Stěžejním tématem doléčování je vytvoření podmínek pro abstinenci a zvládnutí situací, kdy klienti zrelapsují – „jednorázově uklouznou“. Pokud najdou odvahu a s pracovníky o užití, případě prohře u gamblerů a sázkařů, hovořit, zvyšuje to šanci na pokračování v abstinenci. Tato uklouznutí pro ně tedy nejsou jen selháním, ale spíše příležitostí k upevnění rozhodnutí pokračovat na tom, co si předsevzali.

Abstinenci u klientů nevnímají lidé z Laxusu jako cíl léčby a doléčování, spíše jako prostředek k dosažení spokojenějšího a zdravějšího způsobu života.