Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách, nebo pracovníků v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Lektoři jsou odborníci s mnohaletou praxí v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Zájemcům o kvalifikační kurz nabízíme nápomoc pro zajištění financování kurzu z úřadu práce. Pro bližší informace […]

Read more