„Dlouhodobě místo na kvantitu dáváme důraz na kvalitu,“ říká ředitelka organizace Laxus Eva Mifková

Bc. Eva Mifková působí v sociálních službách pro uživatele drog řadu let. Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové. Pracovala v terénu i v K-centru a nyní se kromě řízení organizace věnuje např. supervizi či lektorování.   Jak byste zhodnotila rok 2019? Rok 2019 byl rok, který znamenal změny ve financování, při nichž se nám […]

Read more