Vyjádření ke Comunitě in Dialogo

Dne 28. 11. 2019 se ve městě Dobruška konala prezentace aktivit Centra terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus z. ú. (dále CTP), nazvaná: Drogová scéna – terénní program Laxus v ORP Dobruška. CTP, v zastoupení vedoucího centra Bc. Petra Pavlíčka a terénní pracovnice Mgr. Magdalény Erdingerové, prezentovalo poskytované služby v této lokalitě a charakterizovalo situaci na drogové scéně v ORP […]

Read more
Aleš Vaněk byl oceněn plaketou

Dne 12. 12. 2019 byl oceněn Plaketou Vězeňské služby ČR I. stupně za mimořádné a dlouholeté zásluhy při rozvoji humanizace a demokratizace českého vězeňství. Gratulujeme!

Read more