Prohlášení LSA.partners

 Vážení kolegové,

v roce 2016 vytvořily organizace Laxus z.ú., SEMIRAMIS z.ú. a Centrum Alma z.ú. tvar LSA.partners. K tomuto kroku byly vedeny úvahami o vzájemné prospěšnosti, společnými vizemi a hodnotami, podobnou cílovou skupinou a snahou o vytvoření efektivní správy všech tří organizací. V letošním roce se Centrum Alma z.ú. rozhodlo LSA.partners opustit a nadále fungovat zcela samostatně, protože jeho vize a směřování se odchýlilo od zbývajících dvou organizací. LSA.partners bude nadále pokračovat jako výraz silného spojenectví a spolupráce mezi Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú. Jejich cesty, záměry a očekávání od vzájemné spolupráce jsou stejné a míří ke stejnému cíli – ke kvalitní službě, kompetentním a vzdělaným pracovníkům a spokojenému klientovi.

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Pavla Plačka – placek@lsa.partners, 606 936 212

Za vedení LSA.partners

Mgr. Pavel Plaček, DiS.

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Bc. Eva Mifková

Naše spřátelená organizace SEMIRAMIS z.ú. hledá lektory primární prevence

Máte zájem o práci s dětmi a mladými lidmi? Vidíte smysl v preventivních aktivitách a chcete být jejich odbornou součástí? Líbí se Vám možnost zajímavé, pestré a zároveň náročné práce v profesionální organizaci s bohatou historií a zkušenostmi v oblasti primární prevence? Pak by Vás mohla zajímat možnost stát se členy týmu Centra primární prevence Semiramis z.ú. na pozici lektor/lektorka programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách Středočeského kraje a Královéhradeckého a Pardubického kraje. Více informací naleznete pod odkazy jednotlivých krajů nebo zde.

Pomozte nám pomáhat!

Naše partnerská organizace Semiramis z.ú. se zapojila do Projektu NROS a České televize podporující ohrožené a znevýhodněné děti „Pomozte dětem“. Zapojte se do pomoci i vy.

POMOZTE_banner_234x60

„Náš projekt je zaměřen na děti z praktických základních škol. Projekt „Prevence a podpora pro ZŠ praktické“ zajistí unikátní preventivní program pro děti šesti praktických škol. Semiramis pracuje s dětmi na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti, sebepojetí a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Kromě programu, který zohlední specifické potřeby dětí, podpoří i učitele, a to formou dalšího vzdělávání a získávání kompetencí pro výkon jejich náročného povolání.“

Více informací o projektu a možnosti zapojení se najdete zde. Děkujeme.

Richard Hanus: Integrativní psychoterapie – synergie struktury a svobody

Richard Hanus

Bc. Richard Hanus, DiS. – vedoucí Ambulantního centra Mladá Boleslav, adiktolog, sociální pracovník, student Skálova institutu

Pojem „integrace“, resp. vlastnost přístupu, charakterizovaná jako „integrativní“ patří mezi ty znaky, které polarizují názory a postoje vůči nim vztažené, aniž by mnohým zúčastněným bylo jasné, jaký obsah se pod nimi vlastně skrývá. Taková slova vzbuzují dojem čehosi velkého, pod jehož vlajku se vyplatí buďto jednoznačně přihlásit, nebo to se stejnou umanutostí odmítat. Nebýváme ochotni jít na významový kořen slova a hledat množství souvislostí a kontextů, které se – z podstaty významu tohoto pojmu logicky – nabízejí.

Poprvé jsem se s tímto pojmem blíže potkal během studia speciální pedagogiky. Integrace osob s postižením do vzdělávacího systému, potažmo do běžného života. Dva nesmiřitelné tábory „vítačů“ a „odpůrců“, jejichž argumenty byly i na akademické půdě, kde se předpokládá jistá schopnost sofistikovaného vhledu, překvapivě emotivní a bezobsažné – je „to“ prostě správné, dobré, protože to je humánní, versus je „to“ špatné, protože to poškozuje většinu, neekonomické a v daných podmínkách nereálné.

Celý příspěvek