Bezplatné testy na HIV/AIDS v celé ČR

Poslední listopadový týden bude opět patřit testování na infekci virem HIV a žloutenky typů B a C. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se znovu zapojí do Evropského testovacího týdne – a přidá se tak k více než stovce organizací z 53 zemí světa, které se v letošním roce této mezinárodní preventivní akce zúčastní.

„Evropský testovací týden v našich poradnách probíhá od 26. do 30. listopadu 2018,“ uvádí MUDr. Daniela Fránová, vedoucí poraden HIV/AIDS na Zdravotním ústavu. „Během týdne bude otevřeno všech dvacet našich HIV/AIDS poraden, které jsou rovnoměrně rozmístěny po 9 českých krajích. Testy jsou tak dostupné opravdu pro každého.“ Zásadním benefitem testování během Evropského testovacího týdne je fakt, že celé testování probíhá kompletně zdarma. Kromě toho mohou být testy anonymní.

„Samotné testování je jednoduchý a krátký proces, zájemce o test se v ordinaci zdrží asi patnáct minut.“ pokračuje Fránová a dodává, pro koho je testování určené: „Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.“

Právě testování je přitom jedinou cestou, jak infekci HIV odhalit – a právě včasná diagnostika má zásadní význam pro účinnou léčbu. Ta může zajistit srovnatelnou kvalitu života HIV pozitivních osob jako u osob neinfikovaných, zároveň zabraňuje dalšímu šíření nemoci. To je v České republice na vzestupu. V letošním roce k datu 30. září 2018 přibylo 162 nově diagnostikovaných HIV pozitivních.

Více informací:

MUDr. Daniela Fránová, vedoucí poraden HIV/AIDS

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Kontakt:

Tel.: 724 003 926, 371 408 502

Mail: daniela.franova@zuusti.cz

 

 

V Lanškrouně funguje síť služeb pro drogově závislé

V letošním roce je tomu již jedenáct let, kdy se v ulicích města Lanškrouna pravidelně pohybují terénní pracovníci organizace Laxus z.ú. Své klienty vyhledávají a pracují s nimi tam, kde právě jsou, tedy většinou ve veřejném prostoru města. Služby Centra terénních programů jsou určeny především uživatelům drog a jejich blízkým. Nabízené služby se týkají zejména sociální a zdravotní stabilizace klientů a jsou zacíleny směrem k méně rizikovému chování. Z toho neprofitují jen klienti centra, ale také město jako komunita ve smyslu ochrany veřejného zdraví. Na tomto důležitém cíli spolupracuje Laxus především s lékárnami a  Městkou policií Lanškroun. „S městskou policií kooperujeme především na sběru volně pohozených injekčních stříkaček a jejich následné bezpečné likvidaci. V úzké spolupráci jsme také se sociálním odborem městského úřadu a protidrogovým koordinátorem tak, aby byla služba co nejvíce zaměřena na lokální situaci,“ vysvětluje Tomáš Janků, vedoucí Centra terénních programů Pardubického kraje.

Co se týče osob blízkých, případně uživatelů drog se zájmen svou životní situaci změnit, ti mohou využít buď služeb Centra terénních programů Pardubického kraje, nebo se mohou o pomoc obrátit na Ambulantní centrum ve Svitavách. V tomto případě se nejčastěji jedná o poradenství ohledně komunikace s rodinným příslušníkem, uživatelem drog, a nebo o předléčebné poradenství. „Pomáháme klientům například najít vhodnou formu léčby a zařídíme pro něj vše, co je potřeba,“ doplňuje Janků.

V ambulantním centru je možné absolvovat také ambulantní léčbu nejen v případě nelegálních drog, ale také při potížích s alkoholem. Ambulantní centrum se zaměřuje i na nelátkové závislosti, například hraní na výherních zařízeních nebo hraní počítačových her. Centrum terénních programů a Ambulantní centrum tvoří návaznou síť služeb pro uživatele drog a občané města Lanškrouna tak mají díky podpoře města k dispozici odbornou podporu ve všech fázích a aspektech drogové problematiky.

Poděkování za podporu našich služeb v roce 2018

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2018. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a dalšími osobami, blízkými výše uvedeným skupinám na zlepšení kvality jejich života. Zaměřujeme se především na sociální a zdravotní stabilizaci našich klientů, zvýšení jejich kompetencí k řešení životních situací, posílení a podporu funkčního rodinného prostředí a zvýšení odolnosti vůči různým formám rizikového chování. Podílíme se také na ochraně veřejného zdraví, spolupracujeme s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivně ovlivňujeme odborné i právní prostředí neziskového sektoru v České republice.

Díky podpoře ze stran donátorů jsme mohli letos klientům nabídnout naše služby v Ambulantních centrech v Hradci Králové , Pardubicích, Svitavách a Mladé Boleslavi, v Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené, které aktuálně působí v jedenácti vězeňských zařízeních šesti krajů, v Centrech terénních programů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, v Kontaktních centrech v Hradci Králové a Pardubicích a v Centru adiktologických služeb v Nymburce. V tomto roce také pokračovala práce s klienty ve službách následné péče, díky projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Aktivně působíme ve více než třiceti městech Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje, ale také v Praze a na Vysočině.

Letos jsme opět poskytli možnost otestovat si EEG biofeedback zdarma, pomáháme i s ADHD a mimosoudním urovnáním sporů. V rámci Analyticko-výzkumného týmu jsme realizovali Výzkum za účelem odhadu skrytých scén, Výzkum prodeje injekčních setů v lékárnách a pokračuje Výzkum hazardního hraní v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Úspěšně také pokračuje naše spolupráce se SEMIRAMIS z.ú. pod hlavičkou LSA.partners.

Za podporu tedy děkujeme těmto městům, krajům, ministerstvům a firmám:

Logo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj Liberecký kraj
PK logo Logo - česká verze

Broumov

Broumov

Česká Skalice

Česká Skalice

Česká Třebová

Česká Třebová

Hořice

Hořice

Hradec Králové

Hradec Králové

Hronov

Chrudim

Chrudim

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Jaroměř

Jaroměř

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Lanškroun

Lanškroun

Letohrad

Letohrad

Králíky 

Litomyšl

Litomyšl

Milovice

Milovice

Moravská Třebová

Moravská Třebová

Náchod

Nová Paka

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Náchod

Pardubice

Pardubice

Poděbrady

Poděbrady

Polička

Polička

Přelouč

Přelouč

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Sadská

Sadská

Svitavy

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Žamberk

Žamberk

Dobruška

Dobruška

Smiřice

Police nad Metují

Opočno

Meziměstí

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Vysoké Mýto

 

Aby byla abstinence úspěšnější jsou tu pracovníci z Laxusu

logo_eu_opz_khk

Mohlo by se zdát, že po absolvování léčby závislosti mají klienti vyhráno. Realita je jiná. V léčbě, ať ambulantní nebo pobytovou formou, se klienti soustředí zejména na porozumění svému závislému chování a na dosažení abstinence. Dále pak nastává období, ve kterém mají klienti před sebou úkol udržet abstinenci a další změny, kterých v léčbě dosáhli. Vzhledem k tomu, že se na této cestě potýkají s řešením dopadů závislosti, vznikly programy následné péče, které pomáhají klientům zvýšit své šance na pokračování života bez návykových látek nebo návykového chování a na celkově uspokojivější život.

Služby následné péče poskytuje i Ambulantním centru Laxus z.ú. v Hradci Králové. Od roku 2016 jsou součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Co obvykle jejich klienti řeší?

Většina klientů řeší problémy spojené se sociální oblastí – hledání práce, bydlení, splácení dluhů, dokončení vzdělání a podobně. „Stejně jako paní Dana, která začala využívat služeb následné péče po dokončení pobytové léčby. V původní práci dostala výpověď pro opakované pití v pracovní době. V průběhu doléčování si našla práci, která ji bavila, avšak objevovaly se problémy s častými přesčasy, kterým klientka neuměla říct ne. Naše spolupráce byla zaměřena na posílení vlastní hodnoty tak, aby si klientka uměla v životě dobře nastavit hranice,“ vypráví vedoucí centra Irena Šritrová. Stává se často, že běžná témata ze sociální sféry přecházejí do osobnější roviny. Vyřešení těchto témat brání minulé zkušenosti klientů, jejich postoje a čím dál častěji i další onemocnění v duševní oblasti, tzv. duální diagnózy.

V doléčování dále Ambulantní centrum v Hradci Králové pomáhá řešit otázky spojené se vztahy a rodinnými problémy. Jejich klienti mívají neuspokojivé vztahy nejen z důvodu plynoucích z minulých konfliktů způsobených závislým chováním, ale mají také tendenci rizikové vztahy navazovat. „Toto téma bylo stěžejní při spolupráci se slečnou Petrou, která abstinovala od pervitinu a zároveň žila ve vztahu s partnerem nadužívajícím alkohol. Pro lidi závislé, byť již nějaký čas abstinující, bývá téma opuštění vztahu, i přes náhled na jeho rizikovost a neuspokojivost, velmi obtížné. Petra našla v průběhu docházení odvahu a odstěhovala se. Ne vždy přichází tato změna včas, u některých klientů k ní směřujeme i několik let. Náročné jsou pro nás pracovníky situace, kdy jsou v těchto příbězích zaangažovány děti,“ pokračuje ve svém vyprávění Šritrová.

Stěžejním tématem doléčování je vytvoření podmínek pro abstinenci a zvládnutí situací, kdy klienti zrelapsují – „jednorázově uklouznou“. Pokud najdou odvahu a s pracovníky o užití, případě prohře u gamblerů a sázkařů, hovořit, zvyšuje to šanci na pokračování v abstinenci. Tato uklouznutí pro ně tedy nejsou jen selháním, ale spíše příležitostí k upevnění rozhodnutí pokračovat na tom, co si předsevzali.

Abstinenci u klientů nevnímají lidé z Laxusu jako cíl léčby a doléčování, spíše jako prostředek k dosažení spokojenějšího a zdravějšího způsobu života.