V jednotlivých centrech dochází k postupnému rozvolňování omezení jejich provozu!