NOVÁ NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:

  • Centrum terénních programů Pardubického kraje vypisuje výběrové řízení na pozici terénního pracovníka/ce:

Výběrové řízení CTP PK

  • K-centrum Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici kontaktního pracovníka/ce:

Výběrové řízení KC Pardubice

  • Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje prodlužuje výběrové řízení na pozici terénního pracovníka/ce:

Výběrové řízení CTP HK – prodlouženo

 


V případě zájmu o práci v naší organizaci doporučujeme sledovat také náš Facebook a Twitter.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ


Stáže / praxe:

K-centra Hradec Králové a Pardubice a Centrum adiktologických služeb Nymburk

K-centrum Hradec Králové a K-centrum Pardubice poskytují stáže studentům VOŠ, VŠ a zaměstnancům pracujícím v příbuzných oborech.

Stážisté jsou přijímáni za těchto podmínek:

  • věk nad 21 let
  • délka stáže minimálně jeden týden vcelku
  • před zahájením stáže nutné osobní setkání
  • stáž je poskytována zdarma

Pro zaměstnance jiných zařízení lze dohodnout individuální podmínky.

V případě zájmu nás kontaktujte:

K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové
Lenka Chládková, DiS.
e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
tel.: +420 734 316 538

K-centrum Pardubice
Češkova 2701, 530 02 Pardubice
Bc. Miroslava Kaplanová
email: kaplanova@laxus.cz
tel.: +420 734 316 539

Centrum adiktologických služeb Nymburk
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
Petr Vykydal, DiS.
email: vykydal@laxus.cz
tel.: tel.: +420 734 316 541

Centra terénních programů Královéhradeckého a Pardubického kraje

Centra terénních programů poskytují stáž pouze zaměstnancům pracujícím v příbuzných oborech. Délka stáže dle dohody, probíhá zdarma.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Bc. Petr Pavlíček
e-mail: pavlicek@laxus.cz
tel.: +420 733 531 078

Centrum terénních programů Pardubického kraje
Bc. Tomáš Janků
tel.: +420 774 626 302, +420 774 626 301
e-mail: janku@laxus.cz