Primární prevence Laxus

Odborný garant: Mgr. Markéta Jírová Exnerová

Zodpovědná osoba za  program: Bc. Barbora Křivanová, DiS.

Kontakt: Primární prevence Laxus ,Krunertova 425, Hradec Králové 4, 500 04

Telefon: 495 401 565, email: laxus@laxus.cz

Laxus z.ú. poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování od roku 2012. Jeho pracovníci působí na prvních i druhých stupních základních škol. S dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Škole a jejím pedagogům je poskytováno poradenství ohledně Preventivních programů školy, metodické vedení, informace o různých formách rizikového chování a pomoc v krizových situacích.

Laxus z.ú. poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobého programu specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

PP_potvrzení spolupráce Laxus 2017

Zpráva o činnosti 2016

Zpráva o činnosti 2017