Archiv rubriky: Nezařazené

Aktuálně

Oznamujeme, že dne 5.4.2019 je z organizačních důvodů Ambulantní centrum Pardubice
uzavřeno. Pro objednání volejte na tel. číslo 734 316 540

Revoluční vlak je předražený a nebezpečný špás

Příští týden přijede do Mladé Boleslavi tzv. Revoluční vlak. Dle autora projektu Pavla Tůmy se jedná o inovativní preventivní projekt zaměřený na návykové látky. Vlak navštíví několik tisíc dětí ročně. To vše se děje s podporou Policie ČR i přesto, že odborná veřejnost ani Ministerstvo školství s tím nesouhlasí. Své negativní stanovisko k tomu vydalo jak MŠMT, tak i Klinika Adiktologie nebo Společnost pro návykové nemoci vedené MUDr. Karlem Nešporem. Z jejich pohledu se jedná o neefektivní, neúčinnou a, přes svou zdánlivou modernost, zastaralou praktiku.

Školy v Mladé Boleslavi se potýkají s nedostatkem finančních prostředků na kvalitní, efektivní a certifikované programy a na druhou stranu je jim nabízeno něco, co je dlouhodobě považováno jako neefektivní až dokonce návodné a poškozující. Preventivní programy na základních školách ve městě má mimojiné na starosti i nezisková organizace SEMIRAMIS, která je považována za odborníka na poli primární prevence a stará se o děti a mládež již mnoho let. Programy jsou již několik let realizovány s velmi vstřícnou podporou města.

„Se znepokojením pozorujeme, jak se znovu a znovu rozjíždí projekt Revoluční vlak po českých městech. Již několik let se spolu s dalšími odborníky vyjadřujeme k velmi reálným rizikům, které tento projekt přináší dětem a dospívajícím. Na projekt se psalo již několik odborných posudků a vyjadřovali se k němu desítky odborníků i odborných institucí,“ vysvětluje odborná ředitelka SEMIRAMIS Markéta Jírová Exnerová.

Tato organizace působí téměř na 90 základních školách ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Jejich poskytované programy staví především na principech pozitivně orientovaných na změnu životního stylu dětí, ne na zastrašování, které se dlouhodobě ukazuje jako naprosto neúčinné. Děti vedou k zodpovědnosti, podporují zdravé lidské hodnoty a postoje, poskytují objektivní informace a reagují na potřeby daného věku dětí. V rámci dlouhodobých preventivních programů, které mohou trvat až šest let, se zabývají různými tématy, která s rizikovým chováním souvisí jako je kyberšikana, rasismus, rizikové sexuální chování, zneužívání návykových látek a podobně. Jejich programy naplňují národní kritéria kvality programů primární prevence rizikového chování, byl jim udělen Certifikát kvality pod záštitou MŠMT. V tomto duchu působí v České republice řada dalších profesionálních odborných organizací. Naproti tomu Revoluční vlak využívá metody zastrašování, manipulace a využívá laciných a prvoplánových postupů. Problémem je také jednorázovost projektu bez odborné komplexní návazné práce.

„Jako odborná organizace působící na poli primární prevence rizikového chování již téměř 20 let se vymezujeme vůči tomuto projektu, který považujeme za vysoce rizikový a neefektivní. Projekt Revoluční vlak využívá přístupů, které jsou vědecky nepodložené, kontraproduktivní, nekomplexní, nesystematické. Projekt je v rozporu s většinou doporučení směrem k efektivním preventivním programům pro děti jak na národní, tak evropské úrovni. Revoluční vlak využívá odstrašujícího principu, který je prokazatelně neúčinný, v některých případech může působit návodně a některé děti může dokonce poškodit. Na národní odborné úrovni projekt nemá udělenou certifikaci odborné způsobilosti, která se uděluje programům primární prevence rizikového chování jako garance kvality a efektivity. Projekt využívá přitažlivé a moderní formy prezentace, což může být pro děti paradoxně ještě více rizikové (přitažlivé, líbivé, moderní X neodborné, neefektivní, rizikové),“ doplňuje Markéta Jírová Exnerová.

Pokud se i přes tyto informace rozhodnete s dětmi Revoluční vlak navštívit, dejte si prosím dostatek času před návštěvou a zejména po ní otevřeně s dětmi prodiskutovat vše, co ve vlaku zažily a buďte také připraveni některé informace dětem uvést na pravou míru a poskytnout jim emoční podporu. Podporujme společnými silami projekty, které jsou funkční, efektivní, mají smysl a neohrožují naše děti.

Vlak se brzy chystá i do dalších měst České republiky, například do Hradce Králové.