Poděkování za spolupráci v roce 2019

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2019. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a dalšími […]

Read more
Noc venku v Hradci Králové

Dne 21. 11. 2019 proběhne další ročník kampaně „Noc venku“, která upozorňuje na problematiku života lidí bez domova. Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou „běžného fungování“ člověka žijícího na ulici. Usiluje o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a […]

Read more
Co dělat, pokud najdete použitou injekční stříkačku?

Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Letohradě funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě, když na ulici najdete pohozenou stříkačku. Terénní program organizace Laxus se zaměřuje na uživatele návykových látek. Jedním z cílů organizace je ochrana veřejného zdraví. Aby kroky […]

Read more
Ambulantní centrum nabízí poradenství pro rodinu i jednotlivce

Slovní spojení bezstarostné mládí neplatí pro všechny. Období, ve kterém se dítě mění v dospělého člověka může být spojené s mnoha překážkami a riziky. Někdy se to všechno semele tak, že je pro mladého člověka těžké se v situaci orientovat. Nelibě může nést pubertu jednoho teenagera celá rodina. Každou středu otevírají pracovníci organizace Laxus dveře […]

Read more
S pohozenou stříkačkou Vám pomůžou pracovníci z organizace Laxus

Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat? V Novém Bydžově funguje terénní služba organizace Laxus. Na terénní pracovníky se můžete obrátit nejen v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo z vašich blízkých užívá drogy. Terénní pracovníci z organizace Laxus pravidelně navštěvují město Nový Bydžov. Tento rok […]

Read more
Terénní pracovníci pomáhají v Sadské chránit veřejné zdraví

Terénní pracovníci organizace Laxus jezdí každý týden do města Sadská. Mezi jejich hlavní činnost patří práce s uživateli návykových látek. Taková práce obnáší především manipulaci s injekčními stříkačkami a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skočilo v ulicích města. To se letos překvapivě daří. Fakt, že se letos organizaci Laxus daří držet […]

Read more
UPOZORNĚNÍ!

Dne 5.9.2019 bude Ambulantní centrum Pardubice z organizačních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Read more
Otevření Ambulantního centra v Náchodě se oddaluje

Organizace Laxus z.ú. dlouhodobě usiluje o otevření Ambulantního centra v Náchodě, které by pomohlo nejen těm, kteří chtějí přestat užívat návykové látky, udržet si abstinenci, ale i jejich blízkým. Město Náchod vznik Ambulantního centra podpořilo, ale usnesením Rady města č. 34/777/19 nebyla schválena smlouva o výpůjčce prostor. Pobočka se měla otevírat 1. července, otevření se […]

Read more
Laxus se opět účastní Týdnů duševního zdraví

Ambulantní centrum v Pardubicích pořádá oblíbenou akci ukázky EEG Biofeedbacku zdarma v rámci osvětové akce Týdny duševního zdraví. EEG biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Pomocí biologické zpětné vazby využívá seberegulující a sebeučící potenciál mozkové aktivity na základě učení operativním podmiňováním, stimuluje mozek k vyladění do „optimálního stavu EEG“. EEG Biofeedback používají naši […]

Read more
Služby následné péče Ambulantního centra Hradec Králové

Ambulantní centrum Hradec Králové organizace Laxus, z.ú. poskytuje mimo jiné i služby následné péče, známé také pod pojmem doléčování. Tato služba slouží jako podpora lidem, kteří se potýkali se závislostí a v současné době alespoň půl roku abstinují. Klienti, kteří služby následné péče využívají, hledají podporu v období abstinence. Služby následné péče jsou realizovány od […]

Read more