Archiv autora: admin

Poděkování za podporu našich služeb v roce 2018

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2018. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a dalšími osobami, blízkými výše uvedeným skupinám na zlepšení kvality jejich života. Zaměřujeme se především na sociální a zdravotní stabilizaci našich klientů, zvýšení jejich kompetencí k řešení životních situací, posílení a podporu funkčního rodinného prostředí a zvýšení odolnosti vůči různým formám rizikového chování. Podílíme se také na ochraně veřejného zdraví, spolupracujeme s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivně ovlivňujeme odborné i právní prostředí neziskového sektoru v České republice.

Díky podpoře ze stran donátorů jsme mohli letos klientům nabídnout naše služby v Ambulantních centrech v Hradci Králové , Pardubicích, Svitavách a Mladé Boleslavi, v Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené, které aktuálně působí v jedenácti vězeňských zařízeních šesti krajů, v Centrech terénních programů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, v Kontaktních centrech v Hradci Králové a Pardubicích a v Centru adiktologických služeb v Nymburce. V tomto roce také pokračovala práce s klienty ve službách následné péče, díky projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Aktivně působíme ve více než třiceti městech Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje, ale také v Praze a na Vysočině.

Letos jsme opět poskytli možnost otestovat si EEG biofeedback zdarma, pomáháme i s ADHD a mimosoudním urovnáním sporů. V rámci Analyticko-výzkumného týmu jsme realizovali Výzkum za účelem odhadu skrytých scén, Výzkum prodeje injekčních setů v lékárnách a pokračuje Výzkum hazardního hraní v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Úspěšně také pokračuje naše spolupráce se SEMIRAMIS z.ú. pod hlavičkou LSA.partners.

Za podporu tedy děkujeme těmto městům, krajům, ministerstvům a firmám:

Logo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj Liberecký kraj
PK logo Logo - česká verze

Broumov

Broumov

Česká Skalice

Česká Skalice

Česká Třebová

Česká Třebová

Hořice

Hořice

Hradec Králové

Hradec Králové

Hronov

Chrudim

Chrudim

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Jaroměř

Jaroměř

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Lanškroun

Lanškroun

Letohrad

Letohrad

Králíky 

Litomyšl

Litomyšl

Milovice

Milovice

Moravská Třebová

Moravská Třebová

Náchod

Nová Paka

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Náchod

Pardubice

Pardubice

Poděbrady

Poděbrady

Polička

Polička

Přelouč

Přelouč

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Sadská

Sadská

Svitavy

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Žamberk

Žamberk

Dobruška

Dobruška

Smiřice

Police nad Metují

Opočno

Meziměstí

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Vysoké Mýto

 

Aby byla abstinence úspěšnější jsou tu pracovníci z Laxusu

logo_eu_opz_khk

Mohlo by se zdát, že po absolvování léčby závislosti mají klienti vyhráno. Realita je jiná. V léčbě, ať ambulantní nebo pobytovou formou, se klienti soustředí zejména na porozumění svému závislému chování a na dosažení abstinence. Dále pak nastává období, ve kterém mají klienti před sebou úkol udržet abstinenci a další změny, kterých v léčbě dosáhli. Vzhledem k tomu, že se na této cestě potýkají s řešením dopadů závislosti, vznikly programy následné péče, které pomáhají klientům zvýšit své šance na pokračování života bez návykových látek nebo návykového chování a na celkově uspokojivější život.

Služby následné péče poskytuje i Ambulantním centru Laxus z.ú. v Hradci Králové. Od roku 2016 jsou součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Co obvykle jejich klienti řeší?

Většina klientů řeší problémy spojené se sociální oblastí – hledání práce, bydlení, splácení dluhů, dokončení vzdělání a podobně. „Stejně jako paní Dana, která začala využívat služeb následné péče po dokončení pobytové léčby. V původní práci dostala výpověď pro opakované pití v pracovní době. V průběhu doléčování si našla práci, která ji bavila, avšak objevovaly se problémy s častými přesčasy, kterým klientka neuměla říct ne. Naše spolupráce byla zaměřena na posílení vlastní hodnoty tak, aby si klientka uměla v životě dobře nastavit hranice,“ vypráví vedoucí centra Irena Šritrová. Stává se často, že běžná témata ze sociální sféry přecházejí do osobnější roviny. Vyřešení těchto témat brání minulé zkušenosti klientů, jejich postoje a čím dál častěji i další onemocnění v duševní oblasti, tzv. duální diagnózy.

V doléčování dále Ambulantní centrum v Hradci Králové pomáhá řešit otázky spojené se vztahy a rodinnými problémy. Jejich klienti mívají neuspokojivé vztahy nejen z důvodu plynoucích z minulých konfliktů způsobených závislým chováním, ale mají také tendenci rizikové vztahy navazovat. „Toto téma bylo stěžejní při spolupráci se slečnou Petrou, která abstinovala od pervitinu a zároveň žila ve vztahu s partnerem nadužívajícím alkohol. Pro lidi závislé, byť již nějaký čas abstinující, bývá téma opuštění vztahu, i přes náhled na jeho rizikovost a neuspokojivost, velmi obtížné. Petra našla v průběhu docházení odvahu a odstěhovala se. Ne vždy přichází tato změna včas, u některých klientů k ní směřujeme i několik let. Náročné jsou pro nás pracovníky situace, kdy jsou v těchto příbězích zaangažovány děti,“ pokračuje ve svém vyprávění Šritrová.

Stěžejním tématem doléčování je vytvoření podmínek pro abstinenci a zvládnutí situací, kdy klienti zrelapsují – „jednorázově uklouznou“. Pokud najdou odvahu a s pracovníky o užití, případě prohře u gamblerů a sázkařů, hovořit, zvyšuje to šanci na pokračování v abstinenci. Tato uklouznutí pro ně tedy nejsou jen selháním, ale spíše příležitostí k upevnění rozhodnutí pokračovat na tom, co si předsevzali.

Abstinenci u klientů nevnímají lidé z Laxusu jako cíl léčby a doléčování, spíše jako prostředek k dosažení spokojenějšího a zdravějšího způsobu života.

V Novém Bydžově je situace na drogové scéně stabilní

Již mnoho let působí v Novém Bydžově terénní sociální pracovníci hradeckého Centra terénních programů Laxus z.ú., kteří pracují zejména s nitrožilními uživateli nelegálních návykových látek. Podle nich je situace ve městě stabilní.

„Nový Bydžov není ohniskem drogové scény, ale je dobře, že tam terénní program je. Kdyby se situace měnila k horšímu, známe město, scénu, kolegy na městě – rychleji zareagujeme. To, že nás město i přes nekritickou situaci chce a podporuje, svědčí o osvíceném rozumném přístupu. Ve městě také dobře funguje odbor sociální práce na obci a i díky tomu můžeme říct, že situace je podchycena,“ popisuje Artem Vartanyan, vedoucí Centra terénních programů, které závislým pomáhá. Lidem v Novém Bydžově organizace poskytuje odborné sociální a adiktologické, tedy na závislostní chování zaměřené služby. Pracuje zejména s nitrožilními uživateli návykových látek.

„Terénní pracovníci z Laxusu nejčastěji pracují s klienty na základě principu Harm Reduction, tedy snižování rizik. V praxi to znamená, že výměnou injekčních stříkaček chrání zdraví nejen klientů, ale i veřejnosti, zejména před šířením infekčních chorob, jako jsou virové hepatitidy typu B a C nebo HIV. K dalším službám neodmyslitelně patří i sběr a likvidace pohozených injekčních stříkaček, které mohou být potencionálně nebezpečné pro toho, kdo se o ně poraní,“ říká Magdalena Ranková Lukasová, mluvčí organizace.

„V posledních letech jsme se začali také zabývat i jinou skupinou než injekčními uživateli, a to uživateli konopných drog, hlavně ve věku 15 až 19 let. Vyšší frekvence užívání, užívání konopí s vyšším obsahem aktivní látky, tržní charakter distribuce – to vše jsou rizika, která chceme snižovat,“ doplňuje Vartanyan. Do budoucna se pracovníci Laxusu chtějí také více zaměřit na pracovní migranty v průmyslových zónách, kde se drogy stávají součástí běžného života.

K důležitým pilířům služeb patří také odborné sociální poradenství. Pracovníci klientům pomáhají například znovu získat osobní doklady, radí ohledně práce nebo sociálního zabezpečení. Také se je snaží motivovat ke změně jejich životního stylu, pomáhají najít vhodnou formu léčby a zařídí k tomu vše potřebné. „V Laxusu totiž věří, že ne každý člověk, který začal experimentovat s drogami, bude drogy užívat celý život. Mezi cíle organizace patří i to, aby si lidé, kteří se do spirály užívání drog z různých důvodů dostali, odnesli co nejmenší poškození jak tělesného, tak i duševního zdraví,“ vysvětluje mluvčí organizace.

„Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Fungují mimo jiné i díky finanční dotaci města Nový Bydžov, která sice pokrývá jen nevelkou část skutečných nákladů na sociální službu, ale my si jí vážíme, vyjadřuje vůli města, že je pro něj tato služba důležitá,“ dodává Artem Vartanyan.

Ukázka metody EEG Biofeedback v Pardubicích

Zveme Vás na ukázku metody EEG biofeedback v rámci Týdnů pro duševní zdraví 2018. Akce se uskuteční 18.9.2018 od 9:00 do 15:00 v Ambulantním centru Laxus z.ú. na adrese Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice. Metodu lze vyzkoušet zdarma. Objednání (tel. +420 734 316 540) není nutné, ale pokud jej využijete, budeme rádi a rezervujeme Vám konkrétní čas.

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje ovládat mozkové vlny. Pomocí biologické zpětné
vazby využívá seberegulující a sebeučící potenciál mozkové aktivity na základě učení operativním podmiňováním, stimuluje mozek k vyladění do „optimálního stavu EEG“.
EEG Biofeedback používají naši klienti např. pro:

  • Pro zlepšení výkonu (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci, studenti).
  • Pro řešení mírných potíží, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy.
  • Pro nápravu poruch pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti a neklidu.
  • Pro nápravu úpornějších dysfunkcí, jako jsou poruchy učení – dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce.

Poděkování za podporu našich služeb v roce 2017

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2017. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a dalšími osobami, blízkými výše uvedeným skupinám na zlepšení kvality jejich života. Zaměřujeme se především na sociální a zdravotní stabilizaci našich klientů, zvýšení jejich kompetencí k řešení životních situací, posílení a podporu funkčního rodinného prostředí a zvýšení odolnosti vůči různým formám rizikového chování. Podílíme se také na ochraně veřejného zdraví, spolupracujeme s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivně ovlivňujeme odborné i právní prostředí neziskového sektoru v České republice.

Díky podpoře ze stran donátorů jsme mohli letos klientům nabídnout naše služby v Ambulantních centrech v Hradci Králové , Pardubicích, Svitavách a Mladé Boleslavi, v Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené, které aktuálně působí v jedenácti vězeňských zařízeních šesti krajů, v Centrech terénních programů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, v Kontaktních centrech v Hradci Králové a Pardubicích a v Centru adiktologických služeb v Nymburce. V tomto roce také pokračovala práce s klienty ve službách následné péče, díky projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Aktivně působíme ve více než třiceti městech Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Středočeského kraje, ale také v Praze a na Vysočině.

Letos jsme opět poskytli možnost otestovat si EEG biofeedback zdarma, pomáháme i s ADHD a mimosoudním urovnáním sporů. V rámci Analytického týmu jsme realizovali Výzkum za účelem odhadu skrytých scén, Výzkum prodeje injekčních setů v lékárnách a pokračuje Výzkum hazardního hraní v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Úspěšně také pokračuje naše spolupráce se SEMIRAMIS z.ú. pod hlavičkou LSA.partners.

Za podporu tedy děkujeme těmto městům, krajům, ministerstvům a firmám:

Logo

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR  

 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj Liberecký kraj
PK logo Logo - česká verze

Broumov

Broumov

Česká Skalice

Česká Skalice

Česká Třebová

Česká Třebová

Hořice

Hořice

Hradec Králové

Hradec Králové

Hronov

Hronov

Chrudim

Chrudim

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Jaroměř

Jaroměř

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Lanškroun

Lanškroun

Letohrad

Letohrad

Liberec

Liberec

Litomyšl

Litomyšl

Milovice

Milovice

Moravská Třebová

Moravská Třebová

Náchod

Náchod

Nová Paka

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Nymburk

Nymburk

Pardubice

Pardubice

Poděbrady

Poděbrady

Polička

Polička

Přelouč

Přelouč

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Sadská

Sadská

Svitavy

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Žamberk

Žamberk

Dobruška

Dobruška

Smiřice

Police nad Metují

Opočno


Nadace ČEZ