ZÁSTUPCE ODBORNÉHO ŘEDITELE PRO OTÁZKY PANDEMIE

Laxus z.ú. zřídil pozici zástupce odborného ředitele pro otázky pandemie  Zajímá vás, jak se Laxus z.ú. vypořádává se situací spojenou s koronavirem covid-19? Aby mohla všechna centra fungovat plynule a efektivně a byla co v nejmenší možné míře zahlcená agendou spojenou s tímto onemocněním, zřídila organizace pozici zástupce odborného ředitele pro otázky pandemie. Co Laxus k zřízení pozice vedlo, vysvětluje […]

Read more
Poděkování za spolupráci v roce 2020

Velmi rádi bychom touto cestou poděkovali městům, krajům, ministerstvům, nadacím i soukromým firmám a všem našim příznivcům za jejich podporu v průběhu roku 2020. Díky těmto donátorům jsme mohli úspěšně pracovat s uživateli drog či alkoholu, patologickými hráči, lidmi v konfliktu se zákonem a ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, rodinnými příslušníky, partnery a […]

Read more
Novinky Z CPSOO

Jak se v tomto roce daří Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené? Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené poskytuje služby klientům ve VV (vazební věznice) a VTOS (výkon trestu odnětí svobody) ve věznicích Libereckého kraje. Cílem spolupráce s klienty v konfliktu se zákonem je minimalizovat rizika návratu k užívání návykových látek nebo jiné […]

Read more
Poradenský program pro děti, mladistvé a rodiče v Mnichově Hradišti

V Mnichově Hradišti nabízíme poradenský program všem dětem, mladým lidem a rodinným příslušníkům, kteří se nalézají v nepříznivé situaci, která souvisí s narušením sociálních vztahů, znevýhodňujícím rodinným sociálním prostředím, mají problémy s chováním, konflikty se společenskými normami, jsou ohroženi experimenty či závislostním užíváním návykových látek a závislostním chováním. Srozumitelněji se dá říci, že pracujeme se všemi dětmi, které řeší […]

Read more
Možnosti spolupráce Harm Reduction programů a lékáren

Ve středu 9. 9. proběhl přednáškový večer, který pořádá Spolek farmaceutů v Hradci Králové. Zváni byli Mgr. Bc. Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje, a Bc. Michaela Benešová, DiS., koordinátorka spolupráce s lékárnami. Společně vystoupili s přednáškou na téma: Možnosti spolupráce harm reduction programů a lékáren. V prostorách výukového centra Lékařské fakulty Univerzity […]

Read more
Terénní program nově v Chocni

Město Choceň projevilo zájem o služby Centra terénních programů Pardubického kraje Na žádost města Choceň začali v létě působit pracovníci Centra terénních programů Pardubického kraje ve městě. Během dvou měsíců působení nakontaktovali v ulicích města první klienty, s nimiž doposud vyměnili 1 253 ks sterilního injekčního a harm reduction materiálu. Dle informací z lékáren i […]

Read more
Terénní pracovníci navštěvují jednou týdně Českou Skalici

Terénní pracovníci z organizace Laxus z.ú. navštěvují Českou Skalici jednou týdně Terénní pracovníci z organizace Laxus z.ú. každý týden navštěvují město Česká Skalice, aby se mohli setkat tváří v tvář s lidmi, kteří užívají návykové látky, v jejich přirozeném prostředí. Jedním z hlavních cílů terénních pracovníků je výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a sběr stříkaček […]

Read more
Proběhl výjezd kontaktních center!

Pracovníci pardubického, královéhradeckého i mladoboleslavského K-centra se letos setkali v nově a stylově vymalovaných prostorách Kontaktního centra Mladá Boleslav. Svoje zkušenosti tam sdíleli pracovníci organizací Laxus z.ú. a Semiramis z.ú. společně. Na setkání nechyběl ani odborný ředitel organizace Artem Vartanyan. První část setkání byla věnována zhodnocení událostí spojených s pandemií onemocnění COVID-19. Kolegové hodnotili nejen restriktivní […]

Read more
Výjezd terénních programů

Krátká zpráva z Výjezdu terénních programů Výjezd terénních programů je každoročně konaná vzdělávací akce. Organizace letošního ročníku byla kvůli opatřením sloužícím k zamezení šíření onemocnění COVID-19 nejistá, nakonec se jej však podařilo zrealizovat. Výjezd se konal ve dnech 18.-19. 6. u obce Choltice na Pardubicku. Účastnili se jej pracovníci organizací Laxus i Semiramis z Center terénních programů […]

Read more
Ambulantní centrum v Náchodě funguje již 5 měsíců!

Ambulanci v Náchodě navštěvují první klienti! V lednu tohoto roku bylo po dlouholetém úsilí otevřeno Ambulantní centrum v Náchodě. Jak se mu daří po pěti měsících provozu? „Za období leden−květen navštívilo ambulanci 23 klientů, s nimiž proběhlo 84 konzultací. V době karantény probíhaly konzultace nepřímo, přes telefon nebo videohovor,“ říká Lenka Pumrová, sociální pracovnice centra. Náchodské ambulantní centrum je součástí sítě center […]

Read more